ocenovani-poradenstvi.cz

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ  REALITNÍ PORADENSTVÍ

OCENOVANI-PORADENSTVI.CZ

 
ocenovani-poradenstvi.cz
ocenovani-poradenstvi.cz
ocenovani-poradenstvi.cz
 
ocenovani-poradenstvi.cz

Podklady jaké od Vás budu potřebovat

   
 


Ing. Ilona MACHAČOVÁ

oceňování nemovitostí, pozemků a porostů pro převody, dědictví bankovní a daňové účely
Tel:
571 431 781
603 745 600


Na Příkopě
797 Vsetín 755 01


ocenovani-poradenstvi.cz

 

 
Podklady pro ocenění nepronajímané nemovitosti:
Pro ocenění nemovitosti, která není pronajímána si připravte tyto podklady:

 • výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví)- ne starší 3 měsíceocenovani-poradenstvi.cz
 • kopie katastrální mapy - ne starší 1 roku
 • geometrický plán pro zaměření pozemků (pokud existuje)
 • stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci (pokud se dochovalo)
 • kolaudační rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci (pokud se nedochovalo, pak jsou nutné jiné doklady o stáří nemovitosti)
 • projektová dokumentace pro stavební povolení nebo skutečného provedení stavby (pokud se nedochovala, nemovitost zaměřím sám na místě),
 • kupní smlouvy (na nemovitost, na pozemek apod.), s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí
 • smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy a pod.
 • dříve zpracované znalecké posudky
 • informace o inženýrských sítích na pozemku a v jeho okolí (kanalizace, vodovod plynovod, rozvod elektrické energie, telefonní síť, kabelová televize)

Podklady pro ocenění pronajímané nemovitosti

Pro ocenění nemovitost, která je pronajímána, si připravte tyto podklady:

 • ocenovani-poradenstvi.cznájemní smlouvy o pronájmu celé nemovitosti nebo její části
 • pojistné smlouvy na nemovitosti - pojištění na živelné pohromy, pojištění odpovědnosti apod.
 • doklad o zaplacení daně z nemovitosti za poslední rok
 • doklad o provozních nákladech
 • doklad o nákladech za běžnou údržbu nemovitosti
 • seznam všech stavebních změn a modernizací na nemovitosti s uvedením jejich stáří

 

 

 

 

   
Created by BoorgXes