ocenovani-poradenstvi.cz

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ  REALITNÍ PORADENSTVÍ

OCENOVANI-PORADENSTVI.CZ

 
ocenovani-poradenstvi.cz
ocenovani-poradenstvi.cz
ocenovani-poradenstvi.cz
 
ocenovani-poradenstvi.cz

Reference


 


Ing. Ilona MACHAČOVÁ

oceňování nemovitostí, pozemků a porostů pro převody, dědictví bankovní a daňové účely
Tel:
571 431 781
603 745 600


Na Příkopě
797 Vsetín 755 01


ocenovani-poradenstvi.cz

 

 

Spolupráce se subjekty(např):

 • Bankovní ústav – Komerční banka a.s. a Česká spořitelna a.s., kde jsem zapsána v seznamu externích znalců pro oceňování úvěrů
 • AMERICAN APPRAISAL s.r.o., Praha 4, Zelený pruh 95/97 – jsem spolupracujícím subjektem v rámci oceňování firem (areálů) v rámci ČR
 • Okresní soud ve Vsetíně, Horní nám. 5 , jsem jmenována znalcem např. pro odd. exekuční, občansko právní, - exekuce, vypořádání SJM, vypořádání podílového spoluvlastnictví, bezdůvodné obohacení, apod.
 • Notářská kancelář JUDr. Evy Dufkové, Zlín, Tyršovo nábř. 401, jsem spolupracujícím subjektem pro převody, dědické řízení, apod.
 • Advokátní kancelář JUDr. Pavla Vyroubala, Vsetín, Palackého 168 , jsem spolupracujícím subjektem pro převody, vypořádání, mimosoudní vyrovnání apod.
 • Advokátní kancelář JUDr. Jiřího Frajta, Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 177 , jsem spolupracujícím subjektem pro převody, vypořádání, mimosoudní vyrovnání apod.
 • Exekutorský úřad ve Zlíně exekutora JUDr. Jiřího Dědka, Zlín, Lešetín IV/707 , jsem spolupracujícím subjektem pro exekuce
 • Insolvenční správci, jsem spolupracujícím subjektem v rámci ocenění úpadců
 • Obchodní zástupci ČMSS a.s. pro úvěrové řízení , jsem spolupracujícím subjektem v rámci ocenění zástav
 • Realitní a znalecké kanceláře , jsem spolupracujícím subjektem v oblasti oceňování

Referenční ocenění (např):

 • ocenovani-poradenstvi.czPrůmyslové areály, úřední a tržní ocenění – středního a většího rozsahu: TRALL Vagónka Studénka, a.s., Pivovar Braník, a.s. (spolupráce s AMERICAN APPRAISAL s.r.o.), Zbrojovka Vsetín – Nástroje a.s., D-Technik a.s.Vsetín Jablůnka, MEZ Vsetín- Mez Sandrik a.s., Mez Elektronika, MEZ STV, Vsetínské stavby a.s., WOCO spol. s r.o., Antivibrationstechnik s.r.o.
 • Průmyslové areály, úřední a tržní ocenění – malého a středního rozsahu:
  Pila Lesy Tomeš-Zbořil, HVG Velké Karlovice, Magneton Kroměříž a.s., závod Val. Klobouky, KT PRESS s.r.o. Hodonín, Skaštice, Phalaris s.r.o. Uherské Hradiště, Mařatice, AGROP s.r.o. Slavičín, VS Servis s.r.o. Vsetín, ZOD Skalička s.r.o., H+I Trading company Hošťálková, J+B, s.r.o. Vizovice, dále např. rekreační areály - Rekreační areál Královec Valašské Klobouky, Rekreační areál Léskové Velké Karlovice
 • Tržní ocenění pro exekuce - např. ocenění majetku úpadce Romana Zubíka (Okresní soud ve Vsetíně)
 • Ocenění nepeněžitého vkladu pro navýšení základního kapitálu, např. Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., J+B, s.r.o. Vizovice
 • Ocenění úvěrů u finančních ústavů jako osoba spolupracující na základě výběrového řízení (Komerční banka, a.s, Česká spořitelna, a.s., Českomoravská stavební spořitelna, a.s.apod.)
 • Znalecká činnost pro privatizaci bytového fondu dle zákona č. 72/1994 Sb.ve znění pozdějších předpisů, např. pro Město Slavičín, Město Valašské Klobouky, zde cca 1000 bytových jednotek - znalecké posudky, včetně zpracování prohlášení vlastníka, vypracování návrhu vyhlášky města pro privatizaci, cenové zpracování s indexy dle specifikace jednotek, ocenění jednotek
 • Zpracování cenové mapy stavebních pozemků Města Valašské Klobouky dle zákona č.151/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů, z ledna 1998, periodické aktualizace

Čestné prohlášení:
Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé. Prohlašuji, že jsem schopna realizovat předmět poptávky v plném rozsahu s náležitou odbornou péčí a v souladu s právními předpisy.

 

 

 

   
Created by BoorgXes