ocenovani-poradenstvi.cz

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ  REALITNÍ PORADENSTVÍ

OCENOVANI-PORADENSTVI.CZ

 
ocenovani-poradenstvi.cz
ocenovani-poradenstvi.cz
ocenovani-poradenstvi.cz
 
ocenovani-poradenstvi.cz

Realitní poradentství

Vzhledem ke své profesi soudního znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a dále v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné nabízím své služby v oblasti realitního poradenství, v rámci stanovení obvyklé ( tržní ceny) nemovitosti, případně zprostředkuji transakce na trhu s realitami.

 

ocenovani-poradenstvi.cz


Ing. Ilona MACHAČOVÁ

oceňování nemovitostí, pozemků a porostů pro převody, dědictví bankovní a daňové účely
Tel:
571 431 781
603 745 600


Na Příkopě
797 Vsetín 755 01

 ocenovani-poradenstvi.cz

 

 

Oceňování nemovitostí a tržní ocenění

ocenovani-poradenstvi.cz

provádím v rámci své znalecké činnosti od roku 1994, jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby či soudy v obchodním, občanskoprávním nebo trestním řízení a dále pro exekutorské úřady. Znaleckou činnost provozuji jako svou hlavní činnost od roku 1994, realitní činnost od roku 2003ocenovani-poradenstvi.cz, moje profesní působnost je převážně v okrese Vsetín a Zlín, přičemž mám znaleckou a realitní kancelář ve Vsetíně (ul. Na Příkopě 797), ve Zlíně (ul. Pančava 128) a ve Valašských Kloboukách (Masarykovo nám.177).

Možnosti fakturace:

Služby lze poskytovat i prostřednictvím firmy Odhady Machačová s.r.o.,
která byla založena v roce 2009 a jíž jsem jednatelkou.ocenovani-poradenstvi.cz

odhady

Čestné prohlášení:
Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé. Prohlašuji, že jsem schopna realizovat předmět poptávky v plném rozsahu s náležitou odbornou péčí a v souladu s právními předpisy.

 

 

 

 

   
Created by BoorgXes